رادار علائم حیاتی

تشخیص علائم حیاتی انسان شامل نرخ تنفس و ضربان قلب در حال حاضر عمدتا با روش هایی انجام می شود که نیاز به اتصال یک سنسور به بدن دارند. این روش ها علی رغم دقت بالا، همواره قابل استفاده نمی باشند

به عنوان مثال رصد علائم حیاتی بیمارانی که دارای آسیب پوستی شدید شده باشند، یا نوزادان نارس که نیاز به ارزیابی دائم علائم حیاتی دارند با استفاده از روش های مبتنی بر اتصال سنسور امری پیچیده و بعضا غیر ممکن است.

در این حالت، روشی که بتواند بدون اتصال به بیمار علائم حیاتی را مانیتور نماید می تواند بسیار مورد توجه باشد

رادارهای موج میلیمتری، با توجه به فرکانس بالا و پهنای باند بسیار زیاد، دارای طول موج بسیار کوچکی هستند (در حدود چند میلیمتر) که بر اساس آن می توانند کوچکترین تغییرات در جابه جایی یک عنصر را شناسایی کنند. این رادارها اخیرا به منظور آشکارسازی علائم حیاتی بیمار بدون هیچ نوع اتصال به بیمار مورد استفاده قرار گرفته اند

با پشتیبانی معاونت محترم علمی ریاست جمهوری، در حال حاضر شرکت ریزموج صعت در حال به کاری گیری رادارهای موج میلیمتری به منظور مانیتور هوشیاری راننده می باشد.

در واقع تغییر در هوشیاری سبب تغییر در نرخ تنفس وضربان قلب راننده می شود، دو ویژگی که بدون اتصال فیزیکی با راننده توسط رادار تعبیه شده در صندلی راننده مانیتور می شوند. به این ترتیب اگر خواب آلودگی یا عدم هوشیاری کافی راننده شناسایی شود، با ایجاد آلارم صوتی یاا سایر تمهیدات در نظر گرفته شده، راننده به وضعیت هوشیاری بر می گردد

ویدئوی زیر نحوه اندازه گیری علائم حیاتی را توسط یک رادار نشان می دهد