امواج کوچک
افکار بزرگ
تحول بی پایان

رادار، پردازش سیگنال و جنگ الکترونیک

طراحی و ساخت سامانه و زیرسیستم شامل فرستنده، گیرنده و پردازشگر

طراحی و ساخت سامانه و زیرسیستم

ساخت سامانه از طراحی سیستم، پیاده سازی سخت افزاری تا کدنویسی نرم افزای و طراحی مکانیک و RF

کدنویسی روی انواع بردهای دارای تراشه های FPGA

طراحی و شبیه سازی سیستمی سامانه ها

طراحی آنتن و RF و مکانیک

طراحی و ساخت زیرسیستم های آنتن و RF

کدنویسی بخش الگوریتم و رابط کاربری سامانه

ساخت سیستم

سامانه شنود IFF

یک نمونه از سامانه های ساخته شده توسط شرکت، سامانه شنود IFF است که به صورت پسیو پرنده های تجاری و نظامی را تا شعاع 400 کیلومتر رهگیری می نماید

پروژه هاای جاری و

برخی از زمینه های فعالیت

+25 مهندس فعال در شرکت

+40000 ساعات صرف شده در پروژه های دانش بنیان

+20 پروژه انجام شده

بهینه پردازان ریزموج صنعت چگونه به وجود آمد

تاریخچه شرکت

طراحی و ساخت آزمایشگاه رادار و پردازشگر رادار برای رادارهای مراقبت زمینی، نقطه شروع فعالیت شرکت ریزموج صنعت بود، زمانی که هنوز تکنولوژی رادار به صورت کاملا دیجیتال پیاده سازی نشده بود.